Nekoč Guštanj, danes Ravne na Koroškem

Iz srca Koroške

Proti ukinitvi ZRCK na Ravnah – odprto pismo

Objavil ravne dne 12.02.2016

Namen socialnih demokratov Ravne na nedavni tiskovni konferenci je opozoriti na ukinjanje javnih zavodov na Ravnah na Koroškem. Pojavljajo se želje po ukinitvi javnih zavodov oziroma prenosu le teh v Slovenj Gradec. Med njimi so KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA in ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE (v nadaljevanju: ZRCK). Z ukinjanjem teh zavodov Ravne in Mežiška dolina izgubljata delovna mesta in možnosti za nadaljnji razvoj. Še posebej nas skrbijo težnje Zdravstvenega doma Slovenj Gradec in Splošne bolnišnice Slovenj Gradec po ukinitvi ZRCK s sedežem na Ravnah.

Socialni demokrati Ravne takšno vrsto ukinitve kategorično zavračamo, saj z ukinitvijo tako pomembnega javnega zavoda ogrožamo osnovno pravico Strategije razvoja zdravstvenega varstva, da morajo imeti vsi prebivalci Mežiške, Dravske in Mislinjske doline enako možnost preživetja ob nujnih stanjih.

Skrb zbujajoče so težnje Zdravstvenega doma Slovenj Gradec in njegove direktorice ga. Vaupot Marjete, da se sredstva za izvajanje nujne medicinske pomoči, ki so namenjena mobilnim enotam na terenu, nakažejo Zdravstvenemu domu Slovenj Gradec, če tudi te dejavnosti ne opravlja. Zdravstveni dom Slovenj Gradec ne razpolaga z ustreznimi kadri, medicinsko opremo in reševalnimi vozili, s tem pa tudi nima ustreznih dovoljenja za izvajanje te dejavnosti.

Skrbijo nas vse pogostejše izjave direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ga. Janeza Lavreta, da bi ZRCK ukinili ali ga pripojili bolnišnici. Sicer pozdravljamo pričetek delovanja Urgentnega centra v bolnišnici, ki je velika pridobitev za regijo. Pacient dobi celovito obravnavo na enem mestu. Poudariti pa je treba razliko med primarnim in sekundarnim nivojem. Oba nivoja je potrebno krepiti, obstajati pa mora ločnica med izvajalcema. Slabitev izvajanja nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP) na terenu in s tem ZRCK-ja na račun Urgentnega centra je nedopustna. Mobilne enote ZRCK-ja morajo biti namenjene delovanju na terenu, kot to predpisuje tudi Pravilnik o NMP. Poleg tega Urgentni center ne zagotavlja osnovnih prostorov za mobilne ekipe (garaža, prostor za vzdrževanje opreme, ustrezni priključki itd). Edina možna oblika izvajanja NMP na Koroškem je Urgentni center, ki skrbi za celovito oskrbo pacientov, ki pridejo na bolnišnični nivo medicinske obravnave in ZRCK, ki z mobilnimi enotami pokriva teren ter vzpostavitev dveh Satelitskih urgentnih centrov v Radljah ob Dravi in na Ravnah.

ZAKAJ MORA ZRCK OSTATI

ZRCK deluje kot samostojen zdravstveni zavod s sedežem na Ravnah na Koroškem. Ima dovoljenje za opravljanje zdravstvenih programov in dejavnosti - organizacijo in izvajanje nujne medicinske pomoči, nujnih reševalnih prevozov, nenujnih in sanitetnih ter dializnih prevozov.Pokriva področje Mežiške, Dravske in Mislinjske doline. Ima urejeno dispečersko službo, ki koordinira delo in reševanje na terenu, zagotavlja maksimalno izkoriščenost ekip NMP po vsej Koroški in hitrejšo dostopnost ne glede na kraj lokacije ekipe NMP. Ima celovit pregled nad delovanjem enot NMP (kje, kdo, zakaj), zato lahko aktivira najprimernejšo ekipo NMP. ZRCK ima strokovno močno ekipo dobro usposobljenih in visoko izobraženih reševalcev in zdravnikov. Poleg izobrazbe potrebuje kader, ki dela na terenu,  tudi dobro fizično in psihično kondicijo ter stalno izobraževanje, kar ZRCK zagotavlja. Vozni park ZRCK je dober. Ima 7 nujnih reševalnih vozil od tega sta 2 reanimobila. Ima tudi 16 reševalnih vozil za nenujne prevoze, ki pa se lahko ob nujnosti vključijo v delo. Skrbijo tudi za izobraževanje prvih posredovalcev, ki so ključni pri zastojih srca kot prva pomoč na terenu.

Če se ZRCK ukine, gre vsa dejavnost izvajanja NMP pod Zdravstvene domove (v nadaljevanju: ZD). Razdrobljena organizacija NMP v okviru posameznih ZD povečuje možnost slabše in počasnejše oskrbe za poškodovane in nenadno obolele. Pojavljale bi se večje razlike v izobraženosti in usposobljenosti kadra, standardih medicinske opreme, zaščitnih sredstev in delovne opreme ter v zmožnostih voznega parka z reševalnimi vozili. S tem se ukine enovit pristop dela mobilnih enot in tudi dispečerski sistem. Tu bi izpostavili nedavno množično in hudo nesrečo, ki se je zgodila na Janečah in kjer je ZRCK odigral pomembno vlogo z aktivacijo vseh ekip. Na podlagi analiz izvedenih intervencij v preteklih letih, je bilo ugotovljeno, da bi z razdrobljeno obliko zagotavljanja mobilnih ekip na terenu, najmanj 10 % življenjsko ogroženih ljudi bilo prikrajšanih pravočasne oskrbe (težave z aktivacijo ekip).

Socialni demokrati na Ravnah ostro nastopamo proti ukinjanju ZRCK! S takšno organizacijsko obliko izvajanja NMP pridobijo največ prebivalci in prebivalke, katerim se zagotavlja varna, hitra in strokovna medicinska oskrba, ko bodo le to potrebovali. V primeru ukinitve ZRCK in kakršnekoli druge ureditve je vse to pod velikim vprašajem.

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Predstavitev, Se dogaja, V premislek | 5 komentarjev »

Višja kakovost življenja na Ravnah ne bo poceni !

Objavil ravne dne 4.01.2016

Tudi s tem sloganom, se je davnega leta 2007 pričel projekt  Odvajanje in čiščenje odpadne vode. Ali če poenostavimo govora je o čistilni naprave, katera je locirana na lokaciji na Dobrijah. Slavnostno odprtje se je zgodilo lanskega septembra. Šlo je za eno največjih investicij v zadnjem času. Največji del sredstev je bil sofinanciranan iz Kohezijskega sklada, s strani občine, najmanjši delež pa je zraven premaknila še država. Takrat so spregovorili tudi o pozitivnih učinkih projekta za ljudi in okolje. Ni pa bilo slišati o negativnih učinkih na denarnice občanov Raven.

Čistilna naprava na Dobrijah (www.mojaobcina.si)

Saj je z mesecem januarjem komunala na položnice dodala tudi postavko  čiščenje odpadne vode. In tako naj bi bilo plačilo  položnice JKP Log Prevalje za 4- člansko družino višje za kar  40 %  . Iz zdajšnjih 40 € se bo račun povišal na 57 €.  In vse to zato, ker imamo čistilno napravo. Nekaj podobnega se je zgodilo, ko so po občini “razdelili” zabojnike, da smo občani pričeli z ločevanjem odpadkov. Kar je še kako prav, da ne bo nesporazuma. Ampak takoj zatem, smo dobili nagrado v obliki plačila dodatnih evrov naši komunali.

Verjetno nas bodo v letošnjem letu še presenetili z občine s kakšno novo dajatvijo, saj je denar več ali manj izčrpan in je pred nami sušno leto vsaj kar se investicij tiče. Ampak, nekaj bo vseeno potrebno narediti, denar je, pri občanih :)

Pustimo se presenetiti

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Se dogaja, V premislek | 7 komentarjev »

Post …Hišni zaposlitveni sejem na Ravnah

Objavil ravne dne 12.11.2015

Konec prejšnjega tedna je na Ravnah v skupini Sij, natančneje v družbi Metal in Noži Ravne potekal tako-imenovani 1. Hišni zaposlitveni sejem. To pomeni, da sta družbi v svoje vrste povabila osnovnošolce, srednješolce, študente, brezposelne in druge zainteresirane osebe, ki bi se želeli priključiti uspešni skupini.

Se je pa potrebno ob vsem tem vprašati, zakaj je tako ?  Mladi fantje, ki iščejo delo, prvič , drugič se znajo med seboj sporazumevati in kaj hitro pride glas o družbi, kjer bi se morebiti zaposlili tudi do njih. Tako v Metalu in družbi Noži je bil v zadnjega pol leta precejšen usip delovne sile. In to ne gre za delavce, kateri so “kr tk neki” , gre za fante, ki so sposobni delo na NC strojih delati povsem samostojno in da bo še bolj boleče za delodajalce, so si to prakso pridobili ravno v teh podjetjih. Se pravi fantje in dekleta v najboljši kondiciji.

Delo si seveda v večini primerov poiščejo čez mejo, v bližnji Avstriji, kjer pridne delavce znajo primerno nagraditi, pri nas , žal ni tako.  In bežanje preko meje se bo nadaljevalo, vse dokler ne bodo “kvazi managerji” spoznali, kako se stvari streže.

Ko se enkrat prične zaposlovanje sebi poznanih, ki nimajo nič, ampak res nič znanja o jeklu, lahko stvari gredo le še navzdol.

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Se dogaja, V premislek | 4 komentarjev »

Nujne medicinske pomoči na Ravnah ne potrebujemo…

Objavil ravne dne 27.04.2015

…tako, kot ne potrebujemo tretje razvojne osi, ne potrebujemo niti popravila obstoječih cest. Ali sploh potrebujemo kaj, ja seveda, potrebujemo redno, brez enega dne zamika v blagajno prispevati davkoplačevalski denar.

Zdravstveno Reševalni center Koroške – Ravne na Koroškem

Nujna medicinska pomoč je na Ravnah potrebna, tega se zavedamo vsi tukaj, le tisti, ki so pisali Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči ne. Le – ta predvideva mrežo 12 urgentnih centrov, 18 satelitskih urgentnih centrov ter mrežo nujnih reševalnih vozil. Urgentnega centra, kakršen je bil sedaj na Ravnah ne bo več, ta bo sedaj v Slovenj Gradcu. Tudi “satelitskega” urgentnega centra ne bomo imeli več, ostane nam tako le nujno reševalno vozilo. Spet  smo padli skozi, kot že večkrat do sedaj.

Na Koroškem seveda vre kot v kotlu. Zbirajo se podpisi proti ukinitvi urgence, vendar, kot vse kaže zaman. Tako bo dežuren zdravnik na voljo med tednom do 20.00 ure. Po tem času bo potrebno morebitno zdravstveno pomoč potrebno poiskati v Slovenj Gradcu ali Radljah.
Zares žalostno, da Mežiška dolina, vključno z Dravogradom šteje okoli 35.000 ljudi, ne premore pa urgentne službe nujne pomoči.

NMP Ravne na Koroškem na intervenciji

Spet se je izkazalo na ravni države, kje smo in kam spadamo. Mogoče se res ne bo spremenilo kaj, dokler ne bomo postavili 100 traktorjev v Hudo lukno, pa naj se prične….kot je napol za hec, napol zares dejal znani koroški glasbenik.

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Saj ni mogoče pa je, Se dogaja, V premislek | 2 komentarjev »

Povabilo na fotografsko razstavo Festival Solzice

Objavil ravne dne 18.03.2015

Dragi zaljubljenci v fotografijo in lepote sveta pod Uršljo goro!

V sklopu Festivala solzic, ki se bo letos v času med 21. in 24. majem 2015 odvijal na Ravnah na Koroškem, v Kotljah in v okolici Prežihove bajte, bomo pripravili tudi fotografsko razstavo z naslovom »Solzice, pozdrav s Koroške!«. Zato vas prijazno nagovarjamo, da se nam pridružite pri plemenitenju prireditve. Pričakujemo fotografije fotografov amaterjev, pohodnikov, vandravcev, častilcev in občudovalcev naše Gore.

Uršlja gora – Tomo Jeseničnik

Fotografije naj bodo v digitalni obliki: v JPEG formatu, ločljivosti 300 dpi ter v velikosti daljše stranice najmanj 1600 pikslov. Komisija, ki ji bo predsedoval Tomo Jeseničnik, bo izbrala najboljše fotografije, ki bodo 23. in 24. maja razstavljene v župnišču v Kotljah. Zmagovalna fotografija bo posebej nagrajena!

Prosimo, da pošljete vaše fotografije do 30. aprila letos, na e-naslov: festivalsolzic@gmail.com oz. na naslov:

Za Festival Solzic

Občina Ravne na Koroškem

Gačnikova pot 5

2390 – Ravne

Organizator Festivala solzic je Občina Ravne na Koroškem.

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Predstavitev, Se dogaja | Brez komentarjev »