Nekoč Guštanj, danes Ravne na Koroškem

Iz srca Koroške

Pustni karneval – Kotlje 2009 (foto)

Objavil ravne dne 22.02.2009

Daljnega leta 1978 je v Kotljah pod mogočno Uršljo goro prvič potekal pustni karneval.Letos je bil že 31. po vrsti.Lepo vreme in temu primerno število obiskovalcev je karneval naredilo prav poseben.

Na pot od Rimskega vrelca pa do vaškega centra je tokrat šlo kar 24 skupin, vključno s preganjalci zime – kurenti.

Preberi preostanek članka »

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Se dogaja, foto | 9 komentarjev »

Predstavitev Guštanja

Objavil ravne dne 18.02.2009

Naj bo začetek samo predstavitev Guštanja,kateri se je leta 1952 preimenoval v mesto Ravne.Če mene vprašate bi po mojem bilo bolje,da bi še vedno bil Guštanj
Na kratko zgodovina o mestu;

Okolica Raven je bila poseljena že v antiki, saj je skozi kraj vodila rimska cesta. Na mestu železarne so našli rimsko keramiko, mozaične kamenčke,opeko in denar. Prvič se Ravne omenjajo  leta 1248 kot Guttenstein, kot trg pa leta 1317. V 14. stoletju postane Guštanj  deželno knežji trg in je dobil pravico do štirih letnih sejmov in do pobiranja sejmnine. Od konca 16. stoletja je trg imel grb in uradni pečat zelene barve, kipredstavlja drevo s tremi krošnjami. Tržani so bili osebno svobodni,toda trška samouprava ni bila popolna .

Guštanj je bil trgovsko in  obrtno središče (čevljarji, kovači, lončarji,usnjarji, barvarji, rokavičarji, glavničarji). Krojaški ceh je  v Guštanju deloval od  leta  1749. V 16. in 17. stoletju je trg pridobil pravice do novih treh letnih sejmov, ki so pospeševali razvoj trgovine in obrti.

Začetki železarstva segajo v leto 1920. Po letu 1774 se je začela industrijsk izdelava železa, ko so ob reki Meži delovale prve kovačnice in žebljarne. Leta 1807 so fužinske obrate kupili grofje Thurni, ki so dokonca stoletja širili izdelavo železnih in jeklenih izdelkov. Leta 1848je v premogovnikih in železarskih delavnicah v Guštanju, na Prevaljah,Črni, Mežici in na Lešah delalo več kot  1200 delavcev. Leta 1863 jekraj dobil železniško povezavo, ki je omogočila nagel gospodarski razvoj v drugi polovici 19. stoletja .

prikazi_data.php?idd=144&tip=euro_foto

Osnova za razvoj je bilo jeklarstvo, ki je šele s propadom fužinarstva v Črni,Mežici in na Prevaljah  dobilo možnost za nadaljnji razvoj. Že pred prvo svetovno vojno so kvalitetno ravensko jeklo prodajali na Bližnjiin Daljni vzhod ter v Rusijo. Konec tridesetih let so začeli v železarni razen plemenitih jekel izdelovati tudi končne izdelke zapotrebe kmetijstva, prometa in železnice. Zaradi razvoja jeklarstva jena Ravnah zaostala druga gospodarska dejavnost, zlasti obrt.

Razvoj ravenske  železarne  sta pospešili obe svetovni vojni, ko je delovalakot vojno podjetje. Odločilni razvoj se je začel z letom 1946, ko so zgradili livarno in valjarno kvalitetnega jekla, mehanično delavnico za pnevmatična kladiva in kovačnico. Ko so železarno v celoti elektrificirali, so dogradili še valjarno, halo za izdelavo industrijskih nožev, kalilnico, lužilnico in kemijski laboratorij. Z razvojem jeklarske industrije se je izredno hitro razvijal tudi kraj,ki je leta 1952 postal mesto in spremenil ime iz Guštanja v Ravne na Koroškem .Vir.Občina Ravne

  • Share/Bookmark

Objavljeno v Predstavitev | 1 komentar »